نمایشگر تلفن با قابلیت ضبط مکالمه

نمایشگر تلفن با قابلیت ضبط مکالمه

خدمتی انحصاری از نرم افزار مینادنت

باتوجه به اهمیت مکالمات تلفنی مراکز دندانپزشکی با بیماران، نرم افزار مینادنت دستگاهی را برای این منظور ارائه کرده است که مشکلات مجموعه های دندانپزشکی را بابت تماس و مکالمات به کلی رفع خواهد کرد.

نظرات بسته هستند

درج نظر