هفتمین همایش کشوری انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس

هفتمین همایش کشوری انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس

*حضور همیشگی مینادنت در کنار جامعه دندانپزشکی کشور *

 

 

 

زمان : ۲۶ تا ۲۸ آباماه ۱۳۹۵

مکان : هتل هما شیراز

غرفه : سالن B22

نظرات بسته هستند

درج نظر