مهمترین توفیق ما تلاش برای بودن در حد و اندازه اعتماد شماست

ارسال پیامک (Black List)

(پنل اختصاصی)

مبلغ : ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارسال هوشمند پیامک های اطلاع رسانی مرکز به شماره های بلک لیست مخابرات

نمایشگرتلفن به همراه دستگاه ۴ خط و سیستم ضبط مکالمات

مبلغ : ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کاربرد : کیت نمایشگرتلفن به همراه دستگاه ۴ خط و سیستم ضبط مکالمات ورودی و خروجی

ثبت نسخ بیمه نیروهای مسلح

مبلغ : ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ثبت نسخ بیمه ای نیروهای مسلح – تامین اجتماعی – شرکت نفت و  سلامت ( کارمندی – همگانی – سایر اقشار – روستایی – بیماران خاص – بستری شهری – ایرانیان ) و امکان خروجی در قالب دیسکت

اثر انگشت و حضور غیاب

مبلغ : ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سیستم حضور و غیاب جهت کنترل تردد پرسنل داخلی مطب به همراه سطوح دسترسی با اثر انگشت هنگام ورود به نرم افزار و گرفتن اثر انگشت از بیمار جهت تعهد درمان

انتقال اطلاعات از نرم افزار سابق

مبلغ: توافقی

کانورت اطلاعات از نرم افزارهای سابق شما جهت سرعت بخشیدن به روند ثبت اطلاعات در برنامه جدید

سیستم پیام کوتاه اینترنتی

(پنل اختصاصی)

مبلغ : ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

ارسال هوشمند پیام کوتاه در نسخه تحت ویندوز با پنل اختصاصی اینترنتی (با قابلیت بانک اطلاعاتی، مشاغل،اصناف،کدپستی،نظرسنجی و …)

نمایشگرتلفن به همراه دستگاه ۴ خط

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

نمایش مشخصات تماس گیرنده به همراه color code

کارت باشگاه مشتریان

مبلغ : ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارائه کارت اختصاصی منحصر به فرد به بیماران در قالب بارکد –  مگنتی ( کارت بانکی )

اثر انگشت

مبلغ : ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سیستم اثر انگشت جهت امنیت هنگام ورود به نرم افزار و گرفتن اثر انگشت از بیمار جهت تعهد درمان

نسخه نویسی ( نسخه پیچی )

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارتباط با سامانه نسخه نویسی تامین اجتماعی و خدمات درمانی ( حذف دفترچه بیمه )

نرم افزار مینادنت نسخه کامل کلینیک

2 کاربر

مبلغ : ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

ثبت و معرفی نامحدود کادر درمانی به همراه محاسبه سهم کارکرد پزشکان و دستیاران ( تعرفه ای – درصدی ) با تعیین تعرفه عمومی و تخصصی و گزارشات کامل حسابداری و…

کاربر

مبلغ : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کاربرد :  در محیط های کلینیک یا مطب جهت استفاده بیش از ۲ کاربر همزمان

امتیازات

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

امتیاز به بیماران نسبت به میزان مبلغ درمان و بیماران معرف به مرکز

اپلیکیشن IOS مینادنت

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

وقت دهی – چارت تخصصی دندان – معاینه تخصصی پریودنتال – شبکه های اجتماعی – عکس های فتوگرافی و رادیوگرافی – یادداشت موارد درمانی با spen – تبدیل گفتار پزشک به متن – امضاء بیمار – دسترسی از هر مکان به وسیله بستر اینترنت

پوزبان

لایسنس Pc Pos

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اتصال سیستم مالی و حسابداری به پوزهای بانکی به صورت هوشمند

نرم افزار مینادنت نسخه کامل مطب

2 کاربر

مبلغ : ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

پذیرش – وقت دهی – عکس های درمانی و ارتباط با سنسورهای رادیوگرافی – چارت درمانی – لابراتوار – انبار – حسابداری – بیمه – گزارشات – سطوح دسترسی …

سامانه اطلاع رسانی صوتی

( مینا آوا )

مبلغ : ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

سامانه هوشمند اطلاع رسانی صوتی به بیماران جهت پوشش بهتر سامانه پیامک ( بلک لیست )

باشگاه مشتریان

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ورود به پرونده و سوابق درمانی بیماران از داخل مرکز و یا وب سایت اختصاصی مرکز

اپلیکیشن اندروید مینادنت

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

وقت دهی – چارت تخصصی دندان – معاینه تخصصی پریودنتال – شبکه های اجتماعی – عکس های فتوگرافی و رادیوگرافی – یادداشت موارد درمانی با spen – تبدیل گفتار پزشک به متن – امضاء بیمار – دسترسی از هر مکان به وسیله بستر اینترنت

پرینتر حرارتی

لایسنس همراه با دستگاه پرینتر

مبلغ : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارائه رسید درمانی در ۳ نسخه به بیمار – پذیرش – حسابداری

 مهمترین توفیق ما تلاش برای بودن در حد و اندازه اعتماد شماست

نرم افزار مینادنت نسخه کامل مطب

2 کاربر

مبلغ : ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

پذیرش – وقت دهی – عکس های درمانی و ارتباط با سنسورهای رادیوگرافی – چارت درمانی – لابراتوار – انبار – حسابداری – بیمه – گزارشات – سطوح دسترسی …

نرم افزار مینادنت نسخه کامل کلینیک

2 کاربر

مبلغ : ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

ثبت و معرفی نامحدود کادر درمانی به همراه محاسبه سهم کارکرد پزشکان و دستیاران ( تعرفه ای – درصدی ) با تعیین تعرفه عمومی و تخصصی و گزارشات کامل حسابداری و…

سیستم پیام کوتاه اینترنتی (پنل اختصاصی)

مبلغ : ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

ارسال هوشمند پیام کوتاه در نسخه تحت ویندوز با پنل اختصاصی اینترنتی (با قابلیت بانک اطلاعاتی، مشاغل،اصناف،کدپستی،نظرسنجی و …)

ارسال پیامک (Black List)

مبلغ : ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارسال هوشمند پیامک های اطلاع رسانی مرکز به شماره های بلک لیست مخابرات

پوزبان

لایسنس Pc Pos

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اتصال سیستم مالی و حسابداری به پوزهای بانکی به صورت هوشمند

سامانه اطلاع رسانی صوتی

( مینا آوا )

مبلغ : ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

سامانه هوشمند اطلاع رسانی صوتی به بیماران جهت پوشش بهتر سامانه پیامک ( بلک لیست )

کاربر

مبلغ : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کاربرد :  در محیط های کلینیک یا مطب جهت استفاده بیش از ۲ کاربر

نمایشگرتلفن به همراه دستگاه ۴ خط

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

نمایش مشخصات تماس گیرنده به همراه color code

نمایشگرتلفن به همراه دستگاه ۴ خط و سیستم ضبط مکالمات

مبلغ : ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کاربرد : کیت نمایشگرتلفن به همراه دستگاه ۴ خط و سیستم ضبط مکالمات ورودی و خروجی

نسخه نویسی ( نسخه پیچی )

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارتباط با سامانه نسخه نویسی تامین اجتماعی و خدمات درمانی ( حذف دفترچه بیمه )

اثر انگشت

مبلغ : ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سیستم اثر انگشت جهت امنیت هنگام ورود به نرم افزار و گرفتن اثر انگشت از بیمار جهت تعهد درمان

اثر انگشت و حضور غیاب

مبلغ : ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سیستم حضور و غیاب جهت کنترل تردد پرسنل داخلی مطب به همراه سطوح دسترسی با اثر انگشت هنگام ورود به نرم افزار و گرفتن اثر انگشت از بیمار جهت تعهد درمان

اپلیکیشن اندروید مینادنت

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

وقت دهی – چارت تخصصی دندان – معاینه تخصصی پریودنتال – شبکه های اجتماعی – عکس های فتوگرافی و رادیوگرافی – یادداشت موارد درمانی با spen – تبدیل گفتار پزشک به متن – امضاء بیمار – دسترسی از هر مکان به وسیله بستر اینترنت

اپلیکیشن IOS مینادنت

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

وقت دهی – چارت تخصصی دندان – معاینه تخصصی پریودنتال – شبکه های اجتماعی – عکس های فتوگرافی و رادیوگرافی – یادداشت موارد درمانی با spen – تبدیل گفتار پزشک به متن – امضاء بیمار – دسترسی از هر مکان به وسیله بستر اینترنت

ثبت نسخ بیمه نیروهای مسلح

مبلغ : ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ثبت نسخ بیمه ای نیروهای مسلح – تامین اجتماعی – شرکت نفت و  سلامت ( کارمندی – همگانی – سایر اقشار – روستایی – بیماران خاص – بستری شهری – ایرانیان ) و امکان خروجی در قالب دیسکت

باشگاه مشتریان

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ورود به پرونده و سوابق درمانی بیماران از داخل مرکز و یا وب سایت اختصاصی مرکز

امتیازات

مبلغ : ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

امتیاز به بیماران نسبت به میزان مبلغ درمان و بیماران معرف به مرکز

کارت باشگاه مشتریان

مبلغ : ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارائه کارت اختصاصی منحصر به فرد به بیماران در قالب بارکد –  مگنتی ( کارت بانکی )

پرینتر حرارتی

لایسنس همراه با دستگاه پرینتر

مبلغ : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ارائه رسید درمانی در ۳ نسخه به بیمار – پذیرش – حسابداری

انتقال اطلاعات از نرم افزار سابق

مبلغ: توافقی

کانورت اطلاعات از نرم افزارهای سابق شما جهت سرعت بخشیدن به روند ثبت اطلاعات در برنامه جدید