لینک دریافت نرم افزار کنترول از راه دور سیستم

دریافت نرم افزار کنترول از راه دور سیستم Supremo

دریافت نرم افزار کنترول از راه دور سیستم AnyDesk

دریافت دموی اندروید نرم افزار مینادنت

QR Code

MinadentAndroid

دریافت نسخه رایگان اپلیکیشن اندروید مینادنت

دریافت دموی اپلیکیشن Ios مینادنت

dl-eng-2

دریافت نسخه رایگان اپلیکیشن Ios مینادنت

دریافت آموزش های نرم افزار مینادنت

راهنمای تصویری Multimedia

راهنمای متنی

آموزش نحوه تیکت گذاری

دریافت دموی اپلیکیشن Ios مینامدیکال

dl-eng-2

دریافت نسخه رایگان اپلیکیشن Ios مینامدیکال

دریافت تقویم سال ۱۳۹۸ مینادنت

دریافت تقویم سال ۱۳۹۸ مینادنت سایز ۱۰۲۴*۷۶۸

دریافت تقویم سال ۱۳۹۸ مینادنت سایز ۱۳۶۶*۷۶۸

دریافت تقویم سال ۱۳۹۸ مینادنت سایز ۱۹۲۰*۱۰۸۰