خدمات پشتیبانی

تعرفه انواع خدمات پشتیبانی

الماس

اعزام کارشناس حضوری، دریافت تلفن های همراه تمام کارشناسان واحد پشتیبانی، سرویس تلفنی با مرکز،اینترنتی و تیکت درکلیه ساعات هفته

منوط به مذاکره حضوری

ماهیانه

پشتیبانی نرم افزار مینادنت – خدمات رایگان حضوری – کلیه خدمات حوزه IT – دریافت و نگهداری نسخه پشتیبان مجموعه های دندانپزشکی – نصب و بروز رسانی آنتی ویروس و… شامل خدمات سرویس دهی این کیت پشتیبانی می باشد.

خدمات طلایی پشتیبانی کلینیک

سرویس تلفنی ، اینترنتی و تیکت در ساعات اداری مجموعه. با تمدید سالیانه و ممتد سرویس پشتیبانی شما میتوانید از تخفیفات مشتری مداری برخوردار شوید.

14.500.000 ریال

سالیانه

این کیت پشتیبانی صرفا شامل سرویس های نرم افزار مینادنت هستند و مشترکین سالیانه پرداخت خواهند داشت

خدمات طلایی پشتیبانی مطب

سرویس تلفنی ، اینترنتی و تیکت در ساعات اداری مجموعه. با تمدید سالیانه و ممتد سرویس پشتیبانی شما میتوانید از تخفیفات مشتری مداری برخوردار شوید.

10.500.000 ریال

سالیانه

این کیت پشتیبانی صرفا شامل سرویس های نرم افزار مینادنت هستند و مشترکین سالیانه پرداخت خواهند داشت.